26-27.9. 2019 bude v ordinaci přítomna jen zdravotní sestra ( účast lékaře na vzdělávací akci).

Pro akutní případy využijte LSPP Nemocnice Hořovice, FN Motol , KDDL VFN Praha…