DOVOLENÁ  3.-14.8. 2020

Zástup pro akutní případy –  vždy po telefonickém objednání:

3.-7.8. 2020 MUDr. E. Kopelentová, Sádecká 366, Řevnice, tel. 257 201 43

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – po 11,00 hod   

středa  16,00-18,00 hod

10.-14.8. 2020 MUDr. R. Pokorná, Mokropeská 2027, Černošice, tel. 251 640 349

pondělí, středa, pátek- 10,00-1 1,30 hod                      

úterý   14,15-15,30 hod                                             

čtvrtek 12,15-13,30 hod

 ____________________________________________________________________

Ordinační hodiny během letních prázdnin 2020

Všechny děti (zdravé, nemocné) budou ošetřeny pouze po telefonickém objednání, do zdravotnických zařízení platí stále vstup se zakrytými ústy a nosu rouškou ( kromě dětí do 2 let).

Pondělí, čtvrtek 

8,00-11,45 hod- pro zdravé ( prevence, očkování)

12,00-13,30 hod- pro nemocné 

Úterý- pozor změna od 21.7. 2020 !!

13,00-14,45 hod- pro zdravé

15,00-16,00- pro nemocné

Středa, pátek 

8,00-10,15 hod- pro zdravé ( prevence, očkování)

10,30-12,00- pro nemocné               

 

3.-14. 8. 2020     DOVOLENÁ

———————————————————————————————————————————————-

I po ukončení nouzového režimu platí v naší ordinaci změněný režim a upravené ordinační hodiny („covidová“ opatření). 

To znamená, že všechny děti (zdravé, nemocné) budou ošetřeny pouze po TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ.

Prosíme, abyste i nadále vstupovali do ordinace se zakrytými ústy a nosem ROUŠKOU…

Formuláře a žádosti (MŠ, posudky zdravotní způsobilosti) nebudou vyplněny na počkání.

 

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost

———————————————————————————————————————————————–

Očkování proti meningokokům

​Od 1.5.2020 je možnost plně hrazeného ( hradí zdravotní pojišťovna) očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B (v případě zahájení očkování do dovršeného 6. měsíce věku) a skupiny A,C,W,Y (je-li očkování provedeno jednou dávkou mezi 12.-24. měsícem věku).

Men B – zahájení očkování nejpozději do dovršeného 6.měsíce – děti narozené od 1.11.2019

Men A,C,W,Y – zahájení očkování do nejpozději do 24.měsíce – děti narozené od 1.5.2018

———————————————————————————————————————————————–

„COVIDOVÁ“ opatření 

VŠECHNY pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ !                                                                                    Bude důsledně oddělen čas pro zdravé a nemocné, vyhrazen čas pro úklid, dezinfekci a větrání ordinace

U  nemocných  stav předem telefonicky konzultujte …257 712 313….s nemocným dítětem nevstupujte do čekárny bez zavolání. Telefonicky vždy sdělte případnou karanténu. Při nutnosti akutního vyšetření budete po telefonickém kontaktu vpuštěni do čekárny a ordinace – dítě ( nebo sourozenci) s jedním dospělým doprovodem, budete mít nasazenou vlastní ústní roušku, pro malé děti vezměte vlastní jednorázovou podložku, v prostoru čekárny se prosím snažte omezit pohyb dětí, malé děti držte na rukou, udržujte odstup od ostatních pacientů alespoň 1 m , ale zatím zveme na čas a pacienti se v čekárně vůbec nepotkávají.

Preventivní prohlídky dětí zatím probíhají ve stávajícím režimu ( pokud potřebujete termín změnit, zrušit, prosím, volejte!, do čekárny pouštíme pacienty s doprovodem jednotlivě, takže nebudete čekat s ostatními)

Očkování povinné i hrazené není doporučeno odkládat ( neočkují se zdravé děti v karanténě). 

Zdravíme vás všechny, děkujeme za vaši trpělivost a vzájemnou ohleduplnost v této náročně době.

Přejeme hodně sil a především zdraví !

Sledujte naše stránky- www.mudrkrausova.cz

MUDr. Vladislava Krausová a sestřička Lenka Maková

_________________________________________________________________________________________

Koronavirus – COVID 19

Při klinických potížích po návratu ze zahraničí, nebo po kontaktu s nemocným COVID -19, prosím, kontaktujete telefonicky naši ordinaci a příslušnou krajskou hygienickou stanici dle vašeho bydliště ( pro Středočeský kraj 736 521 357) nebo novou telefonickou linku v souvoslosti s koronavirem 1212.

V případě vážných zdravotních problémů či v ohrožení života volejte linky 155 a 112

Telefonické nonstop linky SZÚ 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Veškeré aktuální informace na http://www.szu.cz/ nebo https://www.mzcr.cz/

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

.