30.11.- 4.12.2020 dovolená

 v ordinaci bude přítomna zdravotní sestra: pondělí, středa čtvrtek 8-10 hod, úterý- 13-15 hod

zástup pro akutní případy vždy po telefonickém objednání                                                                                         

30.11-3.12. 2020 MUDr. Radana Pokorná, Mokropeská 2027, Černošice, tel. 251 640 349                                                                  Pondělí, středa 7,30-10,30 hod, úterý 14,00-16,00 hod, čtvrtek 12,00-13,30 hod         

4.12. 2020 MUDr. Adriana Jiřičková v naší ordinaci v obvyklých ordinačních hodinách

______________________________________________________________________________________

Ordinační hodiny a změněný režim v ordinaci („covidová opatření“)

Všechny děti (zdravé, nemocné) budou ošetřeny pouze po TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ. Zatím stále objednáváme dopoledne zdravé ( prevence, očkování) a poté nemocné pacienty, sledujte, prosím  naše stránky, níže napsané časy jsou orientační.

Do zdravotnického zařízení  vstupujte se zakrytými ústy a nosu rouškou ( kromě dětí do 2 let). Z důvodu minimalizace kontaktů prosíme o doprovod dětí pouze jedním rodičem. Po dohodě, např. v případě novorozeneckých prohlídek, je možná výjimka. V prostoru čekárny se prosím snažte omezit pohyb dětí, malé děti držte na rukou, udržujte odstup od ostatních pacientů alespoň 1,5 m.

Pondělí, čtvrtek  8,00-11,45 hod- pro zdravé ( prevence, očkování)12,15-14,30 hod- pro nemocné ( dle objednání)

Úterý    13,00-14,45 hod- pro zdravé ( prevence, očkování)15,15-17,00 hod- pro nemocné (dle objednání)

Středa, pátek  8,00-10,15 hod- pro zdravé ( prevence, očkování), 10,45-12,30- pro nemocné  (dle objednání)

Pro konzultace, zda bude třeba dorazit k ošetření tedy vždy předem volejte,  pokud není situace akutní napište mail na pediatr.dobrichovice@seznam.cz. Jsme tu pro vás a snažíme se vyhovět, ale vzhledem k provádění vyšetření, očkování, vedení dokumentace, vypisování žádanek, provádění dezinfekce ordinace…a zároveň četným telefonátům, prosíme o případnou shovívavost při snaze se dovolat. Někdy je toho mnoho najednou a nestíháme hned zvednout telefon. 

Preventivní prohlídky dětí zatím probíhají ve stávajícím režimu, pokud potřebujete termín změnit, zrušit, prosím, včas zavolejte!, (do čekárny pouštíme pacienty s doprovodem jednotlivě, takže nebudete čekat s ostatními)

Očkování povinné i hrazené není doporučeno odkládat ( neočkují se zdravé děti v karanténě). 

 Formuláře a žádosti (MŠ, posudky zdravotní způsobilosti…) nebudou vyplněny na počkání.

Sledujte naše stránky- www.mudrkrausova.cz   –NE přes zdravotníregistr.cz– zde nejsou žádné aktuality !!

Zdravíme vás všechny, děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci v této náročné době.

Přejeme hodně sil a především zdraví !

MUDr. Vladislava Krausová a sestřička Lenka Maková

_____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 

pokud se vaše dítě dostalo do kontaktu s potvrzeným případem onemocnění Covid-19. 

Prosím informujte hygienickou stanici o vydání první žádanky na odběr, nás telefonicky o této vzniklé situaci informujte.

U vašeho dítěte je nutné nařídit domácí karanténu od posledního kontaktu na 10 dnů (podle přítomnosti Vašeho dítěte ve škole). Karanténa znamená, že vaše dítě nebude vycházet na veřejnost, nebude navštěvovat školská zařízení, bude se zdržovat v domácím prostředí. V domácnosti zaveďte taková opatření, aby se minimalizovalo riziko přenosu možné nákazy na další členy domácnosti. To znamená: hodně a často větrejte, vyčleňte vašemu dítěti předměty běžného užívání v domácnosti jen pro ně, všichni si často myjte a případně i dezinfikujte podle možností ruce, domácnost často na vlhko uklízejte, dezinfikujte WC, vodovodní baterie a často dotýkané plochy (kliky, apod.). Domácí karanténa se týká pouze vašeho dítěte, ne ostatních členů domácnosti.

Dle mimořádného opatření s platností od 25. 9. 2020 : V rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu, nejpozději však do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou je potřeba absolvovat PCR test na onemocnění Covid-19. Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz. Pokud bude výsledek tohoto testu negativní a vaše dítě nebude mít žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténa se po 10 dnech ukončí. V případě pozitivního výsledku je nařízena isolace, která se ukončuje po uplynutí minimálně 10. dnů u osob bez klinických příznaků. U osob vykazujících příznaky onemocnění covid -19 trvá isolace po dobu potíží + 3 dny, kdy daná osoba již klinické známky nevykazuje, vždy ale minimálně 10 dní.  

V případě, že se nepodaří test provést v průběhu 10 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ( výjimečné situace- pozdní informace, technická příčina) karanténní opatření se ukončuje u osoby bez klinických příznaků za 14 dnů po posledním kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě přítomnosti klinických příznaků je nutné opět test provést.

Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR je zveřejněn seznam odběrových míst v Praze včetně odběrových hodin, některá střediska jsou otevřena i během víkendu. Zvolte si odběrové místo podle vašeho uvážení, někde je i možnost on-line objednání. Na odběr je možné jet pouze individuální dopravou (automobil, pěšky v docházkové vzdálenosti, s ochrannými pomůckami – minimálně rouška). Žádanku nedostanete vy, ale bude zaslána do elektronického systému laboratoří, všechny laboratoře mají do tohoto systému přístup. Podle dokladů a průkazky pojišťovny bude žádanka vašeho dítěte v systému vyhledána na místě před odběrem.

Veškeré aktuální informace na http://www.szu.cz/ nebo https://www.mzcr.cz/

_________________________________________________________________________________________

Očkování proti meningokokům

 

​Od 1.5.2020 je možnost plně hrazeného ( hradí zdravotní pojišťovna) očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B (v případě zahájení očkování do dovršeného 6. měsíce věku) a skupiny A,C,W,Y (je-li očkování provedeno jednou dávkou mezi 12.-24. měsícem věku).

Men B – zahájení očkování nejpozději do dovršeného 6.měsíce – děti narozené od 1.11.2019

Men A,C,W,Y – zahájení očkování do nejpozději do 24.měsíce – děti narozené od 1.5.2018

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

.