Naléhavé situace

Život ohrožující stav

dušení, křeče, bezvědomí volejte tísňové linky 155 či 112

 

Lékařská služba první pomoci

FN Motol – Dětská pohotovost, dětský příjem
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Tel.: 224 433 654, 22443 3653, 22443 3652
PO-PÁ 19:00– 7:00
SO , NE , SV – nepřetržitý provoz
Webové stránky

KLDD – Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2
Praha 2
12800
Tel.: 224 967 776–7
PO-PÁ 19:00 – 6:00
SO,NE, SV – nepřetržitý provoz
Webové stránky

 

Dětská stomatologická (zubní) pohotovost

FN Motol – Stomatologická klinika dětí a dospělých
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Tel.: 224 433 171
Webové stránky

 

Toxikologie

Po požití neznámé látky dítětem nebo při podezření na užívání návykových látek volejte:
TIS – Toxikologické informační středisko
Praha 2
Na Bojišti 3
12000
tel. 224 919 293, 224 915 402
Webové stránky