Vážení rodiče a milé děti,
dovolte mi, abych se vám krátce představila. Jmenuji se Vladislava Krausová a provozuji ordinaci praktického dětského lékaře v Dobřichovicích.

Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze jsem získala pediatrickou specializaci v Okresní nemocnici Strakonice. Po přestěhování do Černošic  jsem pracovala jako pediatr v novorozeneckém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky  a vykonávala pohotovostní služby na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Po návratu z mateřské dovolené a získání specializačního diplomu v oboru PLDD jsem působila několik let v soukromé ordinaci praktického lékaře v Praze.

Od roku 2014 navazuji na úspěšnou praxi MUDr. Ladislavy Bartošové a pokračuji v práci s malými pacienty v Dobřichovicích.